Home » Inicjatywy » Umierające pszczoły i GMO

Umierające pszczoły i GMO

Kontrowersje wokół śmierci milionów pszczół w różnych położeniach geograficznych ujawniają fakt, że wiele dużych, komercyjnych przedsiębiorstw produkujących miód, podlega  systemowi intensywnej, fabrycznej hodowli nie różniącej się od głównego nurtu przemysłowej działalności rolnej. W warunkach ciągłego stresu, pszczoły cierpią z powodu załamania się ich naturalnego systemu odporności, tak jak ma to miejsce u zwierząt i ludzi. Jednakże, podobnie jak i my, mogą nadal radzić sobie, aż do momentu, kiedy pewien czynnik krytyczny sprawi, że powrót do stanu równowagi jest już niemożliwy. To właśnie badania nad tym czynnikiem doprowadzającym do krytycznych zmian naprowadził naukowców na ślad negatywnego wpływu genetycznie modyfikowanych upraw na pszczoły.

Prowadzący badania nad pszczołami profesor Dr. Hans-Hinrich Kaatz z Uniwersytetu Halle-Wittenberg w Niemczech należy do tych, którzy odkryli fenomen masowego wymierania pszczół, znanego jako “zaburzenie rozpadu kolonii” („colony collapse disorder”). W 2009 roku przeprowadził sześciotygodniowy eksperyment nad pszczołami, które już wtedy cierpiały z powodu pasożyta jelita cienkiego Nosema apis. W eksperymencie tym jedna grupa pszczół była odżywiana zwykłym pyłkiem kukurydzianym, a druga pyłkiem genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt. Grupa odżywiana pyłkiem kukurydzianym GM wymarła w ciągu 3 tygodni, a grupa, odżywiana normalnym pyłkiem kukurydzianym, żyła znacznie dłużej. W USA podobne obserwacje zostały poczynione przez pszczelarzy mających swoje ule na tych samych terenach co komercyjne uprawy kukurydzy Bt.

W ostatnim czasie rośnie również zaniepokojenie w związku z odkryciem, że pszczoły mogą być ofiarą “horyzontalnego” przeniesienia genów: transfer genów, które pochodzą z pyłku roślin do pszczoły miodnej. Uprawy GM wytwarzają nowe rodzaje białek i toksyn w ich nektarze, to wyraźnie zagraża bezpieczeństwu miodu produkowanego w obszarach, gdzie uprawiane są genetycznie zmodyfikowane rośliny. Na podstawie tych wyników, Walter Haefeker, dyrektor Niemieckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy, ostrzegł, że zagrożona jest egzystencja pszczelarstwa.

Powinniśmy być również świadomi, że rośliny GMO są poddawane bardziej intensywnym chemicznym opryskom niż uprawy konwencjonalne i że jest to kolejne poważne zagrożenie dla wszystkich owadów, w tym pszczół. Pszczoły miodne są niezbędnym zapylaczem naszych upraw spożywczych. Są w 100% potrzebne do zapylania szerokiego spektrum roślin, począwszy od różnych warzyw i owoców aż po rzepak, słonecznik i fasolę. Utrata każdej rodziny pszczelej powinna być dzwonkiem ostrzegawczym!

Wiemy także, że używanie w rolnictwie toksycznych środków, takich jak np. neonicotinoidy, jest także w bezpośredni sposób powiązany ze śmiercią pszczół. Wystawione na działanie tego pestycydu pszczoły okazały się 3 razy bardziej podatne na zarażenie pasożytem Nosema apis, niż kolonie nie wystawione na działanie tego produktu. Pojawiają się ważne pytania: Dlaczego europejscy politycy nie stosują “zasady ostrożności”? Dlaczego Rząd RP pozwala, by łańcuch pokarmowy w ich własnym kraju stał się doświadczalnym laboratorium GMO międzynarodowych korporacji? Czy jakikolwiek odpowiedzialny minister rolnictwa lub ochrony środowiska nie zrobiłby wszystkiego, co w jego mocy, by nie dopuścić do masowego załamania się łańcucha pokarmowego spowodowanego nieprzerwanym procesem wymierania pszczół miodnych?

Zgromadzono już wystarczającą ilość dowodów by wykazać, że uprawy GMO są poważnym ryzykiem dla pszczół miodnych. Z tych i wielu innych powodów zakaz wszystkich upraw GMO powinien zostać wprowadzony w trybie natychmiastowym!

Autor: Julian Rose,  ICPPC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*