Home » Konkursy » Projekt edukacyjny na temat odnawialnych źródeł energii (konkursy, warsztaty)

Projekt edukacyjny na temat odnawialnych źródeł energii (konkursy, warsztaty)

Projekt edukacyjny na temat odnawialnych źródeł energii realizowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych to szeroka akcja edukacyjno-promocyjna mająca na celu m.in. przełamanie tradycyjnego myślenia o OZE kojarzonymi z wielkimi inwestycjami, budową elektrowni wodnych i farm wiatrowych.

 

 

 

W ramach projektu:

  • Pakiet edukacyjny przygotowany jako gotowy materiał do prowadzenia zajęć lekcyjnych w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży, ale także z możliwością wykorzystania do edukacji dorosłych. Pakiet zawiera m.in. scenariusze zajęć dla poszczególnych etapów edukacyjnych, płytkę CD z prezentacją multimedialną, plansze, gry edukacyjne, również pomoce dydaktyczne pozwalające zilustrować prostymi doświadczeniami sposoby wykorzystania energii odnawialnej.
  • Bezpłatne warsztaty dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i społeczności lokalnych. Planowany termin przeprowadzenia warsztatów: IV kwartał 2011
  • Konkursy o tematyce związanej z odnawialnymi źródłami energii dla dzieci
    i młodzieży.

Celem uczestnictwa w konkursach jest poznanie odnawialnych źródeł energii, zwrócenie uwagi na rolę, jaką powinna odgrywać energia oparta na odnawialnych źródłach oraz rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu ucznia. Konkursy rozpoczęły się 1.04.2011
i trwać będą do 16.12.2011 r. Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 16.12.2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w terminie 01.07.2010-31.01.2012 realizuje projekt edukacyjny na temat odnawialnych źródeł energii dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu są działania edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii adresowane do ogółu społeczeństwa w zczególności dzieci i młodzieży, nauczycieli a także społeczności lokalnych. Dodatkowo celem kampanii jest pokazanie w jaki sposób lokalne społeczności i lokalni użytkownicy mogą wykorzystywać energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Właściwe wykorzystanie tych źródeł energii stanowi  istotny element idei zrównoważonego rozwoju kraju i ochrony środowiska, które może przynieść korzyści w postaci m.in. oszczędności zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska itp.

 

Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach na temat odnawialnych źródeł energii dysponujesz salą – stwórz grupę min. 20 osób i skontaktuj się z nami. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu 12 631 57 31 w godz. 9:00-15:00. Udział w warsztatach oraz pakiety są bezpłatne !!!

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie www.zielonaenergia.eco.pl

 Zobacz też:

Odnawialne źróda energii – konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży

Odnawialne źróda energii – konkurs pod hasłem „Zielona energia”

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*