Home » Eko » “moje odkrycie Natury” – konkurs fotograficzny byceko.pl

“moje odkrycie Natury” – konkurs fotograficzny byceko.pl

Gratka dla wszystkich kochajacych fotografię, naturę i nasz kraj: portal byceko.pl organizuje otwarty ogólnopolski konkurs fotograficzny! Do wygrania 5 singli Kasi Nosowskiej! Zmiana, do wygrania 10 singli!

“moje odkrycie Natury” – czyli zachwycające zdjęcia, które wykonałaś/eś podczas urlopu, wakacji czy weekendowego wypadu za miasto. Podzliel sie swoimi wrażeniami na temat przepieknych zakątków naszego kraju. Przedmiotem fotografii powinny byc krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca Polski. Odkrywaj naturę i bądź eko. Wyślij prace konkursowe emailem!

 

Partnerem konkursu jest kampania „Natura 2000. Poczuj to!” realizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Konkurs skierowany jest do wszystkich sympatyków środowiska naturalnego i ma na celu promocję i wzmacnianie pozytywnego odkrywania i ochrony bogactw naturalnych polskiej przyrody.

 

 

moje odkrycie Natury” – w skrócie:

 • konkurs dla wszystkich
 • zdjęcia krajobrazów, zabytków i urokliwych miejsc Polski
 • prace konkursowe można nadsyłać emailem [email protected] lub poprzez profil na FB
 • 1 uczestnik, 1 zgłoszenie (zdjęcie min 1200x1600px, załącznik 1MB)
 • termin do 21.03.2012 (ogłoszenie laureatów 02.04.2012)

Nie weźmiesz udziału w konkursie, ale spodobało ci się byceko.pl?  Zostań fanem na Facebook’u lub zapisz się by otrzymać Newsletter.

Pomagają nam: BioKurier , konkursfotograficzny.info, dCamera, natoobe.pl

Regulamin konkursu:

 1. Regulamin Konkursu Fotograficznego „moje odkrycie Natury” prezentowany jest na stronie internetowej www.byceko.pl
 2. Organizatorem konkursu jest właściciel witryny www.byceko.pl
 3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
 4. Każdy z autorów może nadesłać jedną fotografię.
 5. Technika wykonania prac jest dowolna.
 6. Prace należy nadsyłać jedynie przez Internet.
 7. Prace w formacie JPG o wymiarach min. 1200×1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres [email protected] w formie załączników do listu elektronicznego. Możliwe jest dodanie pracy na profilu Facebooka.
 8. Fotografie, na których będą się znajdować osoby i jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 9. W treści emaila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek autora oraz komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia.
 10. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
 11. Zdjęcia należy nadsyłać od do 21.03. 2012 r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 02.04.2012 r.
 12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Nagrodzone zostanie 5 prac (każdemu z laureatów zostanie przekazana nagroda: singiel Kasi Nosowskiej „O lesie” po spełnieniu zapisów z pkt. Decyzje jury są ostateczne. (Zmiana 06.03.2012 – 10 nagród.)
 13. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni emailem o werdykcie jury (lub poprzez kontakt na Facebooku). Laureaci mają 5 dni roboczych na kontakt z organizatorem w celu zorganizowania wysyłki nagrody.
 14. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.byceko.pl lub/i na innych witrynach zależnych od organizatora.
 15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działania organizatora zgodnie z ideą konkursu, a więc szerzeniem piękna środowiska naturalnego, a nie w celach komercyjnych.
 16. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z brzmieniem niniejszego regulaminu.
 17. Organizator przewiduje nagrodę dla 5 uczestników – singiel Kasi Nosowskiej – „O lesie”. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 18. Nagrody przesłane zostaną przez organizatora lub podmiot zależny lub go reprezentujący w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 19. Nadesłanie prac oznacza akceptacje warunków konkursu i regulaminu oraz zgodę na na przesłanie newslettera. Organizator nie przewiduje trybu odwołań.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu nadsyłania prac, rozstrzygnięcia oraz przerwania lub odwołania konkursu.
 21. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe zapisy.

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*