Home » Konkursy » Dzień z bobrem, wydrą i wilkiem (konkurs)

Dzień z bobrem, wydrą i wilkiem (konkurs)

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie pn. „Dzień z bobrem, wydrą i wilkiem”

 

Konkurs „Dzień z bobrem, wydrą i wilkiem” realizowany jest w ramach projektu „W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli oraz ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Polski (prace grupowe) pod nadzorem nauczyciela, wychowawcy szkoły lub innej placówki prowadzącej działalność edukacyjną.

Celem uczestnictwa w konkursie jest rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy przez dzieci i młodzież z różnych źródeł, kształtowanie umiejętności plastycznych, kreatywności, wyrabiania poczucia estetyki, uwrażliwienie na piękno przyrody oraz poznanie przez dzieci i młodzież trzech rodzimych gatunków ssaków: wydry, bobra i wilka.

„Dzień z bobrem, wydrą i wilkiem” to konkurs mający na celu promowanie lokalnych aktywności (np. happeningów, lekcji otwartych, wystaw prac plastycznych, apeli, przedstawień, pokazów prezentacji multimedialnych itp.).  Oceny nadesłanych sprawozdań w formie fotoreportaży dokona koordynator projektu wraz z Członkami Zarządu Fundacji oraz przyrodnikiem. Przewidziano nagrody dla 15 placówek – w postaci aparatów cyfrowych, i dla 15 grup – w postaci zestawów publikacji o tematyce przyrodniczej oraz dyplomy.

Do konkursu może zgłosić się każda placówka edukacyjna bądź grupa dzieci pod nadzorem wychowawcy. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2011r. (decyduje data stempla pocztowego).

FWIE logoZgłoszenie następuje poprzez wypełnienie deklaracji przystąpienia do konkursu (formularz dostępny na stronie internetowej www.wspolistnienie.eco.pl). Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków lub fax. 12 631 57 30 lub e-mail: [email protected]

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.wspolistnienie.eco.pl i zapoznania się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się w zakładce KONKURSY
na stronie głównej.

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*